7. februar 2005

Rosing - Ungdomsprisen 2005

I år ønsker VG Nett og Den Norske Dataforeningen å sette søkelyset på de unge talentene i Norge også. Ungdomsprisen vil gå til den eller de som har laget den beste animasjonen, kortfilmen eller spillet blant de innleverte bidragene. Alle deltakerne i konkurransen må være 18 år eller yngre per 25. april 2005. De innleverte bidragene må være helt og holdent utviklet av deltakerne, hjelp utenifra er ikke tillatt. Flere personer kan samarbeide om ett bidrag.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket