1. september 2005

IKT-Norge vil ha bredbåndsfond

IKT-Norge mener det er nødvendig å etablere et fond for utbygging av bredbånd i Norge.

Med dagens system vil vi få store klasseskiller avhengig av hvor folk bor i landet, hevdet IT-næringens interesseorganisasjon. En undersøkelse foretatt av NEXIA International viser at det er i byene bredbånd er rimelig godt utbygd. I utkantkommunene er elevene i grunnskolen mange steder helt avskåret fra å kunne benytte bredbånd.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket