23. september 2005

Trådløse Trondheim

Målet er å gjøre Midtbyen, NTNUs studiesteder og studentbyer og bussruta mellom sentrum og Dragvoll trådløs i første omgang. Første del vil koste om lag 15 millioner kroner. I tillegg koster det om lag fem millioner kroner årlig å drifte systemet.

Kostnadene og mangelen på en ferdig utklekket forretningsmodell er i dag største hinderet for oppstart etter tidsplanen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket