20. september 2005

Vil ha flere forskere og økt mobilitet

- Hvis Europa skal bli verdens sterkeste og mest konkurransedyktige kunnskapssamfunn, må medlemslandene blant annet øke forskningsinnsatsen til 3 prosent av bruttonasjonalproduktet. Men Europa mangler 700 000 forskere for å nå dette målet, fastslår generaldirektør Raffaele Liberali i Europakommisjonens direktorat med ansvar for forskning.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket