7. desember 2005

Åpen kildekode bør brukes

I en artikkel i Aftenposten sies det at IT-budsjetter ved videregående skoler i Oslo nå viser sjusifrede tall. En spørrerunde viser at flere skoler har kuttet i lønnsbudsjettene for å få råd til datasatsingen de senere årene. Det ser ut til at Oslo kommune har valgt en dyr dataløsning, med et lukket system, altså i strid med anbefalingen fra Kommunenes Sentralforbund.SLX Debian Labs, kompetansesenter for fri programvare, offentliggjorde i oktober 2005 en rapport om åpne kildekodeløsninger i skolen, med erfaringer med sentralisert drift i fem norske kommuner. Undersøkelsen berører 234 skoler, 33.000 klientmaskiner og 101.000 brukere. Undersøkelsen viser at sentralisert drift er rimeligere enn lokal drift på hver skole. Utredningen av Linux-alternativet i Osloskolen viser at løsninger med bruk av «Skolelinux» er 30-35 prosent rimeligere enn sammenlignbare Windows-løsninger fra Microsoft.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket