10. desember 2005

Dyre konsulenter ? verdiløse råd!

En rekke kommuner har i de siste årene benyttet høyt gasjerte konsulenter til å foreta sammenligninger av egen kommunes KOSTRA-tall med andre kommuner. En seriøs gjennomgang av tjenestetilbudet i en kommune krever noe annet enn enkle blåkopier fra «blåruss»-konsulenter. Formuleringene i rapportene er til forveksling de samme, uansett kommune. Sikkert god butikk med slike blåkopier, men lite informativt og tillitvekkende for oppdragsgiver.Løsningene som skisseres i konsulentrapportene, er ofte av generell og overflatisk karakter. Forslag som «bedre utnyttelse av IT», kastes fram uten å være basert på en kartlegging av forholdene i kommunen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket