8. desember 2005

E-læring flopper

Det viser resultatene fra Norges største undersøkelse om bruk av ikt-støttet opplæring, EdEx. Undersøkelsen er gjennomført av representanter fra Abelia, Vox, 180 Grader og Preflex, og kartlegger hvordan, og i hvilken grad, norske virksomheter benytter seg av datastøttet opplæring. Dette inkluderer opplæring der ett eller flere informasjonsverktøy benyttes, det være seg virtuelle klasserom eller e-læringsprogrammer.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket