18. juli 2006

Avdekker dataspioner
Internettbasert spionasjevirksomhet er et økende problem for store norske bedrifter. I den senere tid er flere selskaper blitt utsatt for spionasje fra forskjellige utenlandske aktører, bekrefter Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Spionasjen består i å stjele informasjon fra bedriftenes datanettverk.

- Vi har sterke indikasjoner på at minst én nasjon og flere utenlandske kommersielle aktører har stått bak spionasje mot norske bedrifter med viktige samfunnsfunksjoner
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket