5. juli 2006

VOX med kriterier for digital kompetanse
Vox skal i løpet av 2006 fastsette nasjonale kriterier for digital kompetanse.

Utformingen av de nasjonale kriteriene skal gjøres i samarbeid med fagmyndigheter og andre aktuelle miljøer både innenfor forskning, interesseorganisasjoner og arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

I Kunnskapsdepartementets Program for digital kompetanse 2004-2008 er visjonen «Digital kompetanse for alle».

eNorge 2009 som er underlagt Fornyings- og adminstrasjonsdepartmentet har utviklingen av kriterier og kompetansemål som et prioritert tiltak, og dette skal danne grunnlaget for nasjonale kartlegginger, utredninger, kursutforming med mer.

Se hva Kvalitetsutvalget sa om digital kompetanse da utvalgets rapport ble presentert >>>.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket