2. juli 2006

Nøytrale og åpne nett - også i framtida?
Diskusjonen om nettnøytralitet handler om hvorvidt nettoperatørene skal kunne diskriminere mellom ulike typer innhold og tjenester. For eksempel: skal et bredbåndsselskap kunne ta betalt fra et medieselskap for å garantere høy kvalitet på overføring av videotjenester - mens innhold fra medieselskap som ikke betaler overføres i dårligere kvalitet? Eller skal alt innhold og tjenester behandles likt og nettet i så måte være åpent og nøytralt?

Denne debatten har i det siste fått stor politisk oppmerksomhet i USA. Jonathan Aronson, direktør ved Annenberg Center for Communication i Los Angeles, deltok tirsdag 27. juni på et seminar ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO, om dette emnet. Han fortalte om en tøff debatt i USA. Tele- og kabelselskapene argumenterer for retten til å ta seg betalt - både fra abonnentene - og for å stille kapasitet til rådighet for innholdsselskapene. De vil ha mulighet til å tilby høyest kvalitet og hastighet til den innholdsleverandøren som betaler best.

Dette provoserer innholds- og tjenesteleverandører som eBay, Google og fjernsyns- og filmselskapene. De ønsker ikke en situasjon der de må betale bredbåndsselskapene for å nå ut til sine brukere med websider, søk eller video. De argumenterer for at nettene må være nøytrale og åpne for alle innholdsleverandører.

Annenberg-senteret har forsøkt å bygge bro og har foreslått prinsipper for nettnøytralitet som sier at alle må sikres et basistilbud av nøytral internettaksess.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket