23. november 2006

- Djupedal er kronisk upresis
Leder av utdanningskomiteen Ine Marie Eriksen Søreide (H) beskylder Djupedal for arroganse i omgangen med tall. Djupedal sa gjentatte ganger at forskningsbevilgningene var økt med 900 millioner kroner.

- Netto økt bevilgning til forskning er 900 millioner kroner. At noen framstiller det som en katastrofe, har jeg vanskelig for å forstå, sier Djupedal til NTB.

Søreide sier derimot at dette er nominell økning, og at den reelle økningen er på 360 - 380 kroner.

- Av dette er 519 millioner kroner avkastning fra forskningsfondet. Dette er penger som ligger der fra før, så i realiteten har det vært en nedgang i forskningsbevilgningene. At Djupedal ikke tar innover seg protestene fra forskningssektoren, vitner om en utrolig arroganse, sier hun.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket