10. november 2006

Leger googler diagnosen
Google har blitt et effektivt hjelpemiddel for leger, viser en fersk undersøkelse gjort ved et sykehus i Brisbane i Australia. Seks av ti søk i undersøkelsen ga riktig diagnose. Funnene viser at kunnskapsrike leger kan utnytte en søkemotor som Google svært effektivt.

Legeteamet ved Princess Alexandra Hospital i Brisbane, ble forelagt 26 diagnose-eksempler publisert i New England Journal of Medicine i løpet av 2005. Flere av dem var relativt sjeldne diagnoser, som Chrug-Strauss' syndrom og Creutzfeldt-Jakob-sykdom.

De kjente ikke til den korrekte diagnosen. I 15 de 26 tilfellene greide legene å finne rett diagnose ved hjelp av Google-søk. Undersøkelsen viste samtidig at gode resultater forutsetter ekspertise, og at sjansen for at Google ville være til hjelp økte når det dreide seg om en sjelden diagnose med unike symptomer.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket