9. november 2006

Nytt hopp for nettbasert læring
En ny rapport fra Sloan Consortium, som er en sammenslutning av høyskoler og universiteter for å fremme nettbasert læring, anslår at 850 000 flere studenter tok nettkurs i 2005 enn i 2004. Det gir en vekst på nesten 40 prosent.

I en tilsvarende rapport for ett år siden, fortalte Sloan om svak vekst, og konkluderte med at nettlæring hadde nådd et tak. Konklusjonen fra årets rapport er stikk motsatt.

Mange universiteter investerer nå tungt i nettbasert læring og håper det vil gi mer økonomisk utbytte i forhold til tradisjonelle forelesninger.

En fersk undersøkelse fra Eduventures, et rådgivende selskap, merket at 50 prosent av forbrukere nå forventer å kunne ta høyere utdannelse på nett og at det er det de foretrekker.

Rundt 80 prosent av nettstudenter har lavere utdannelse, og de er generelt eldre, har familie og er i jobb. Men bare halvparten av disse etterstreber en nettbasert grad 100 prosent på nett, ifølge Eduventures.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket