2. januar 2007

50 millioner til digitale læremidler
Departementet utlyste i våres en konkurranse blant fylkeskommunene for å finne fram til de best egnete prosjektene. De prosjektene som nådde helt opp i konkurransen, er:
  • En fellessøknad som et flertall av fylkeskommunene står bak, vil få midler til videre planlegging for anskaffelse og utvikling av digitale læremidler i norsk og naturfag. Dette skal være ferdig til skolestart høsten 2007.
  • Nord-Trøndelag fylkeskommune får midler til digitale læremidler innenfor helse- og sosialfag.
  • Oslo kommune får midler til utvikling av digitale læremidler innenfor matematikk.
Utdanningsdirektoratet får i tillegg i oppdrag å utrede hvordan digitale læremidler fra denne satsingen kan knyttes sammen med eksisterende læringsressurser på nettet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket