1. januar 2007

- Hagen bløffet
De ansatte var rasende og følte seg lurt da Orkla i sommer besluttet å selge Orkla Media til Mecom. De mente at Hagen hadde brutt et løfte han ga dem på et møte 28. april. Stein Erik Hagen avviste at han hadde lovet de ansatte ikke å selge.

Men i referatet fra møtet 28. april, som Dagbladet har fått tilgang til, refereres Hagens svar på hvordan han så på Orkla som konsern. Hagen skal blant annet ha svart: «Det ser svært lovende ut. Verdien er på rundt 70 milliarder kroner, og jeg ønsker at Orkla skal vokse videre. Jeg er motstander av å selge noe som helst, før man er nødt til å selge».
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket