1. april 2008

Vil f�fram sannheten om str�ling og IT-utstyr - digi.no

Vil få fram sannheten om stråling og IT-utstyr
Mobil telefoni og trådløs datakommunikasjon innebærer at stadig flere elektromagnetiske felter omgir oss i hverdagen. Forskningsresultater tenderer til å avvise at dette skulle innebære noen helseskade. Samtidig klager et voksende antall mennesker over helseplager som de mener kan skyldes overfølsomhet for elektromagnetisk stråling.

I Norge har Miljøvernforbundet, med Kurt Oddekalv og Sissel Halmøy i spissen, bidratt til å dra opp en mediedebatt om sammenheng mellom helseplager og stråling fra IKT-utstyr som mobilmaster, WLAN-aksesspunkter og mobiltelefoner.

De peker på at mange mennesker er blitt syke etter utbyggingen av Trådløse Trondheim, der store deler av Trondheim sentrum er dekket av et felles trådløst datanett (WLAN). Miljøvernforbundet anmeldte Trondheim Kommune for brudd på Plan- og Bygningsloven §16-2, og har også påklaget brudd på bestemmelsen inn for Fylkesmannen i Sørtrøndelag. Forbundet sier de vil fortsette å påklage alle kommuner som innfører trådløse nett uten konsekvensutredning, til fylkesmennene.

Miljøvernforbundet understreker at poenget ikke er å avskaffe Internett og mobiltelefoni, men gjøre de grep som er nødvendig for unngå å skade befolkningen.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket