5. august 2008

Ledig bakkenett til h�ystbydende - mobilen.no

Ledig bakkenett til høystbydende
Etter at det analoge TV-nettet stengte for godt har det blitt en rekke ledige frekvenser i bakkenettet. En offentlig nedsatt arbeidsgruppe vil selge disse til høystbydende.

Frekvensene som nå er tilgjengelige kan benytttes til trådløst bredbånd og digital-TV. Norges televisjon har fått konsesjon på digital-TV via en rekke av frekvensene, men det er fremdeles mange som er ubenyttet, og som nå skal fordeles.

- Myndighetene bør velge en løsning som tar hensyn til forbrukerne og fremtidig utvikling av teknologi og tjenester. Arbeidsgruppens forslag gir myndighetene svært liten styring over hva denne viktige naturressursen skal benyttes til, sier fungerende underdirektør Hans Marius Graasvold i Forbrukerrådet.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket