28. august 2008

NIFU STEP publikasjon - H�yere utdanning og arbeidsmarked - i Norge og Europa

Høyere utdanning og arbeidsmarked - i Norge og Europa
Nifu Step-rapporten «Høyere utdanning og arbeidsmarked i Norge og Europa» viser at mastergradsstudenter bruker 37,5 timer på studiene i uken, i gjennomsnitt. Det gjør oss mer flittige enn andre europeere, hvor gjennomsnittet er 35,3 timer i uken.

Norske studenter kommer også høyt opp på listen når det gjelder innsatsen i studiearbeidet. Rapportens konklusjon står i en sterk kontrast til myten om late norske studenter.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket