8. august 2008

Morgenbladet

Å lære å gå på nytt
«Den leseren som jeg forventer noe av, må ha tre egenskaper,» slik åpner Nietzsche fortalen til sine foredrag om dannelsesinstitusjonene: «Han må være rolig og lese uten hast, han må ikke alltid legge seg selv og sin egen ’dannelse’ imellom», «endelig,» avslutter han med spark til da- og nåtidens pedagogiske forskning, «må han ikke ved slutten av foredraget vente tabeller som resultat.»

Åpningen vitner om at kommunikasjonssituasjonen, selve betingelsene for å snakke om dannelse, har endret seg. Mens Herder, Goethe og Humboldt kunne appellere til en felles forståelse av dannelsen som en positiv drivkraft i historien, som et objektivt gode eller et mål på samfunnets fremgang, forholder Nietzsche seg til et dannelsesbegrep som er blitt politisert, borgerliggjort og vitenskapeliggjort.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket