12. november 2008

Et Norge i kyberkrig - digi.no : Sikkerhet

Et Norge i kyberkrig

NSM og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal arrangere en nasjonal IKT-øvelse i desember 2008. Hensikten er å øve IKT i kritisk infrastruktur, håndtering av en hendelse av nasjonal betydning og samhandling mellom offentlige og private myndigheter. Øvelsen vil involvere aktører innen energi, finans og telekommunikasjon.

Øvelsen er en del av rammeplan for sivile nasjonale øvelser (SNØ), som tidligere blant annet har simulert terroranslag i Oslo, etter mønster fra bombingen i Madrid i 2004. Dette året er det sikkerhetsberedskapen for kritisk IT-infrastruktur i Norge som skal undersøkes.

Det vil skje gjennom et såkalt tjenestenektangrep (distributed denial of service - DDoS), som er utført av en gruppe som kontrollerer et botnet av tusenvis med infiserte datamaskiner. Angrepet mot Norge starter 1. desember og er planlagt å vare i tre dager.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket