10. november 2008

Frikanalen sliter med �fylle sendingene - bt.no

Frikanalen sliter med å fylle sendingene

- Vi regnet ikke med å få mange programmer ved oppstart. Det har tatt mye tid å forklare folk hva Frikanalen i det hele tatt er, sier redaktør Finn H. Andreassen.

Foreningen Frikanalen fikk TV-konsesjon i vår og er de frivillige organisasjonenes egen TV-kanal. De startet prøvesendingene i det digitale bakkenettet 15. oktober. Ennå klarer kanalen bare å fylle halvparten av sendetiden på fem og en halv time.

- Det er ikke så viktig for meg å fylle hele sendetiden. Det viktigste er at det vi sender har god kvalitet, og at vi har forutsigbarhet i sendeskjemaet, sier redaktøren.

Foreningen Frikanalen har i dag rundt 60 medlemmer, alt fra religiøse organisasjoner til Redd Barna, Norges Idrettsforbund og Gateavisa. Ideen er at organisasjonene kan bruke Frikanalen aktivt til å vise seg frem og formidle sine budskap. Kun tre ikke-religiøse organisasjoner har brukt denne muligheten.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket