26. mars 2009

forskning.no > N�r mediestrategien overtar

Når mediestrategien overtar

Det er når brevet fra advokatfirmaet dukker opp før publisering, og når medierådgiveren gjentatte ganger tar kontakt for å sikre sin klient retten til å svare på absolutt alle påstander i vår mangfoldige artikkel, at situasjonen blir uvanlig for vår redaksjon.
/../
Vi forsøkte å kontakte advokatfirmaet, Steenstrup Stordrange, for å finne ut hvilken juridisk status et slikt brev har. Hvordan skal man svare? Skal brevet oppfattes som et krav, er det et ønske, en påminnelse og finnes det noe juridisk betegnelse på et slikt brev? Er det vanlig praksis for dette advokatfirmaet å sende ut brev til redaktører og journalister underveis i skriveprosessen for å minne dem om å følge deres eget regelverk? Og ikke minst, funker det? Blir sakene som deres klienter er involvert i bedre, når journalisten er påminnet om å følge regelverket?

Advokat Hege Ersdal i Steenstrup Stordrange vil ikke kommentere saken, verken spesifikt om dette brevet eller slike brev i sin alminnelighet, heller ikke om det er vanlig praksis eller om brevet har noen juridisk status. Svaret fra Ersdal er ”ingen kommentar” og hun henviser til klienten, VitaeLab.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket