22. mars 2009

Norsk kulturr�d - Sakprosaordningen er evaluert

Sakprosaordningen er evaluert

Innkjøpsordningen for sakprosa er anerkjent, men virkningene er foreløpig svake og uklare, slår Tore Slaatta, professor i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, fast i en evalueringsrapport om innkjøpsordningen for sakprosa som nå er klar.

- Ordningen er av begrenset økonomisk omfang, og formålet og innkjøpskriteriene er uklare. Dette skaper uforutsigbarhet og likegyldighet overfor ordningen, og hindrer forfattere, forlag, biblioteker og lesere i å dra nytte av dens mange varierte incitamenter, sier Tore Slaatta.

- For mange bibliotek foregår formidling av sakprosa mer eller mindre uavhengig av ordningen, fordi mange av innkjøpsbøkene kommer for sent til å innvirke på bibliotekenes innkjøpsrutiner, formidlingsstrategier og utlånsmønstre. En av de store utfordringene for avtalepartene er å finne en god løsning på å få ned tiden som går fra en bok kommer ut til den er ferdig vurdert og eventuelt klar for bruk i biblioteket, mener Slaatta.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket