18. juli 2009

Arbeidsgruppe skal utrede �kt valgfrihet og mangfold for tv-seerne - regjeringen.no

Arbeidsgruppe skal utrede økt valgfrihet og mangfold for tv-seerne

I forbindelse med en høring tidligere i år etterlyste flere instanser en grundigere utredning om muligheten for individuelt kanalvalg i kringkastings- og kabelnett. Departementet konkluderte med at det vil være hensiktsmessig å innhente de ulike partsinteressenes syn på problemstillingen. En partssammensatt arbeidsgruppe er derfor nedsatt for å utrede spørsmålene nærmere.

Arbeidsgruppen består av 15 medlemmer med representanter både fra betal-tv-tilbydere, kringkastere og forbruker- og konkurransemyndigheter mv. Medietilsynet skal være sekretariat for arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppens mandat og gruppens sammensetning.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket