3. juli 2009

Finn utlysninger - Norges forskningsr�d

Verdikt

VERDIKT skal bidra til at IKT-forskning gjør Norge til et foregangsland i utvikling og anvendelse av teknologi og kunnskap for IKT-basert innovasjon og samhandling. Slik skal programmet bidra til å skape verdier og å utvikle kompetanse som fremmer kunnskapssamfunnet og kunnskapsøkonomien.

Søkergrupper vil være næringsliv, forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler, samt offentlige virksomheter.

Samlet budsjett for VERDIKT for 2009 er ca. 165 mill kroner.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket