23. september 2009

Enige om �reforhandle Googles bokavtale - digi.no : Juss & samfunn

Enige om å reforhandle Googles bokavtale

Før helgen tilkjennegjorde USAs justisdepartement at også de har tunge innvendinger mot forliket som Google og flere organisasjoner for opphavsrettsinnehavere inngikk i oktober i fjor, og som danner det juridiske grunnlaget for Googles store prosjekt om å etablere tjenester rundt digitaliserte bøker.

Departementet oppfordret partene om å reforhandle forliket i tråd med deres innvendinger, og erkjente at det er i det offentliges interesse at utgåtte bøker gjøres tilgjengelig digitalt.

Forliket kan ikke settes ut i livet før det er godkjent av en domstol. Innvendingene til justisdepartementet gjør det lite sannsynlig at domstolen vil godkjenne forliket slik det foreligger nå.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket