14. september 2009

- Strategien m�gjennomsyre alt - DN.no

- Strategien må gjennomsyre alt

Det som avgjør Norges framtidige posisjon som ikt-nasjon er beslutninger og valg på alle områder - i skolen, i helsevesenet og i det private næringslivet, mener Fafo-forskeren.

- Vi har en unik mulighet fordi innovasjon i anvendelse av ikt fordrer et høykompetent samfunn hvor forskning og utvikling er prioritert. Ikke ikt-forskning, men forskning på omsorg - og anvendelse av ikt, forskning på skole - og utnyttelse av ikt, forskning på havbruk - og anvendelse av ikt.

Skog Hansen mener utfordringene ligger i å holde tritt og ta teknologien i bruk på nye områder. Men det skjer ikke av seg selv.

- Det krever et samfunn med rom for kreativitet og forskning, og det vil kreve både offentlig og privat satsning. Samlet kan vi si at det mest interessant ikke er forskjellene mellom partiene, men mangelen på ikt-strategi i alle programmene, sier hun.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket