22. september 2009

Om datahysteri i skolen�|�www.atlehaga.no

Om datahysteri i skolen

Jeg er enig i at mange lærere mangler nødvendig digital kompetanse, men er det en god nok grunn til å frata nye generasjoner muligheten til å bli digitalt kompetente? Vi kan da ikke for alvor mene at skolen skal være den eneste arbeidsplassen hvor pc ikke er et naturlig arbeidsredskap. Og dersom skolen ikke hadde kjøpt inn disse ville vi snart ha stått overfor en utfordring i å skulle nekte elever å skrive på en pc de selv har kjøpt for å bruke som arbeidsredskap. Hva er argumentet for at det skal skrives med blyant og på papir? (Da jeg gikk i barneskolen fikk vi ikke bruke kulepenn for da lærte vi ikke å skrive ordentlig)

Pc er i første omgang et verktøy. Et verktøy som skal være til hjelp, og ikke bli betraktet som et fremmedlegeme som plutselig dukker opp i klasserommet. Med pc kan elevene organisere sine notater og dokumenter. De kan ha ordbøker, skrivehjelp, få opplest tekster, få visualisert innhold. Men så lenge både mange foreldre og lærere ser på dette som en underholdningsmaskin, ser en kanskje ikke at det faktisk også kan være et godt og nødvendig verktøy. Et verktøy velges ut fra hva det skal brukes til. Noen ganger passer det ene og andre ganger et annet. Og dette valget er det læreren som skal hjelpe elevene med å gjøre.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket