6. oktober 2010

Sterk kritikk mot e-moms

Fra 1. juli neste år blir det dyrere å kjøpe utenlandske e-bøker, abonnere på e-aviser, streame musikk, se tv-programmer eller leie film på nettet. Regjeringen innfører nemlig merverdiavgift for kjøp av «elektroniske tjenester» i utlandet, etter modell fra EU. Det betyr etter alt å dømme at prisene hos Kindle og Spotify øker for deg og meg, kanskje med så mye som merverdiavgiftssatsen på 25 prosent, mens staten venter seg 150 millioner kroner årlig.

Norske innholdstilbydere betaler allerede merverdiavgift for salg av e-kultur, og Finansdepartementet argumenterer med at ordningen vil gi like vilkår i et marked som er økende.

Men den nye avgiften møter sterk kritikk, fordi den sees i sammenheng med diskusjonen om moms på norske e-utgaver av aviser, bøker og tidsskrifter, som i sine papirversjoner er fritatt.

Kilde: Dagsavisen
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket