5. mai 2011

Krever sletting av personopplysninger fra Google Street View

I et brev til Google kritiserer Datatilsynet selskapet for å ha foretatt omfattende innsamling av personopplysinger, uten rettslig grunnlag. Den ulovlige Innsamlingen ble gjort i forbindelse med datafangst til tjenesten Google Street View. I tillegg til innsamling av bilder og lokasjon ble det også samlet inn kommunikasjon på private trådløse nettverk. Det betyr at Google kan ha fått tilgang til blant annet brukernavn og passord og denne informasjon er i så fall lagret. Innsamlingen skal i følge Google ikke ha vært tilsiktet og selskapet nå stoppet denne datafangsten.

Datatilsynet krever at Google slettes denne informasjonen innen 1. juni 2011. Datatilsynet har bedt om en bekreftelse fra en upartisk tredjepart, at informasjonen er korrekt slettet.

Flere andre europeiske land har ilagt Google et overtredelsesgebyr for brudd på personvernlovgivningen i de respektive land. Selskapet har gitt uttrykk for at de ønsker å slette opplysningene og tilsynet har etter en helhetsvurdering valgt å avstå fra å bøtelegge i denne saken.

Kilde: Datatilsynet - personvern og informasjonssikkerhet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket