13. juni 2011

- Krisehåndtering kan ikke baseres på mobil

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) peker på at det nye nødnettet fungerte for brannvesenet og 110-sentralene under det landsomfattende utfallet av mobilnettet til Telenor fra fredag 10. juni til lørdag 11. juni.

- Det langvarige utfallet av Telenors mobilnett, som en av samfunnets viktigste kommunikasjonskanaler, viser hvor sentralt det er å få på plass et kommunikasjonsnett som fungerer uavhengig av mobilnettet, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i DSB.

- Nå har vi fått demonstrert hvor sårbart mobiltelefonnettet kan være. Samfunnssikkerhet og beredskap kan ikke bygges på så stor grad av usikkerhet. Det trengs mer robuste systemer og flere bein å stå på. Nødnettet vil bidra til å berge liv og helse, og det øker sikkerheten for innsatsmannskaper betydelig, fortsetter avdelingsdirektøren.

Kilde: DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket