1. juni 2011

Mobilbruk kan utløse hjernesvulst

Kreftrisikoen vurderes ikke lenger som «uten påvist sammenheng», men som «mulig sammenheng».

Dette betraktes som en vesentlig endring, samtidig som det understrekes at det ennå er et stykke igjen til både «klar sammenheng» og «mulig sammenheng», og at videre forskning fortsatt godt kan tenkes å ende med karakter 4, «sannsynligvis ingen sammenheng». Det forskerne formidler, er altså at det kan være en sammenheng, men at man ikke kan si dette for sikkert.

En rapport fra arbeidsgruppen vil publiseres i tidsskriftet The Lancet Oncology datert 1. juli. Om noen dager vil den dessuten være tilgjengelig fra IARCs nettsted.

Kilde: digi.no : Tele/Kommunikasjon
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket