19. juni 2011

Post- og teletilsynet kritiserer Telenor


Telenor burde håndtert utfallene i mobilnettene 23. mai og 10. juni bedre. Det er ulike forbedringspunkter som blir påpekt for de to hendelsene, men Post- og teletilsynet (PT) ber Telenor iverksette flere tiltak for å hindre at slike utfall skal skje igjen. Dette er hovedkonklusjonen i rapportene som PT nå har oversendt til Samferdselsdepartementet.

For fiberbruddene 23. mai, der store deler av midt-Norge var helt uten mobildekning i tre og en halv time og blant annet flytrafikken ble skadelidende, peker PT særlig på at tilsynet ikke fikk god nok informasjon fra Telenor. PT måtte purre på informasjonen og opplevde at media var bedre oppdatert enn myndigheten.

- God og rettidig informasjon er avgjørende i en krisehåndtering. Det er ikke greit at vi må lese i nettaviser hvilke basestasjoner som er falt ut, og at vi får beskjed om at feilen er rettet lenge etter at den faktisk var rettet. På den måten kan myndigheten basere sine konklusjoner på feil faktum, og det er ikke holdbart. Vi har hatt et møte med Telenor om den sviktende varslingen, og selskapet har forsikret om at informasjonsflyten ikke skal stoppe opp ved en eventuell senere hendelse, sier PT-direktør Willy Jensen.

10. juni
10. juni var Telenors mobilnett igjen rammet av en alvorlig feil, og dette viste seg å bli det mest omfattende utfallet i norsk mobilhistorie. Kapasiteten i mobilnettet var redusert til om lag halvparten, og feilen rammet hele landet og også kunder i Danmark. Telenor strevde både med å lokalisere og å rette feilen, som til slutt viste seg å være feil som oppstod ved omstart av en server.
PT er i rapporten kritisk til at Telenor ikke synes å ha overbevisende rutiner for omstarter av den typen som her ble utført, sammenholdt med at trafikken i nettene like før pinsehelgen var svært stor. Til sammen utgjorde disse faktorene en høy risiko som PT mener Telenor ikke tok tilstrekkelig på alvor.

- Det er kjent for bransjen generelt, og for Telenor med sitt kundevolum spesielt, at trafikk fra såkalte smarttelefoner er krevende for nettene. I denne saken kan det tyde på at Telenor har feilvurdert belastningen fra denne typen trafikk, som nå dominerer fullstendig fordi så mange har avanserte telefoner og sender mye datatrafikk. Belastningen sammen med omstarten den aktuelle dagen førte til de store problemene, og som myndighet ber vi nå om forsikringer fra Telenor om at dette ikke vil skje igjen, sier Willy Jensen.

PT vil be Telenor gjennomføre en rekke ekstraordinære sikkerhets- og beredskapstiltak for å sikre at kapasiteten i nettet er tilfredsstillende.
PT vil videre be Telenor dokumentere at de har rutiner og prosedyrer som sikrer forsvarlig drift av nettet.

Les PTs oppsummering til Samferdselsdepartementet her
Les rapporten om utfallet 23. mai her
Les rapporten om utfallet 10. juni her


Post- og teletilsynet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket