14. april 2012

Du vil bli overvåket – hvert andre minutt

Hvor detaljert oversikt skal norske myndigheter ha over hvor du har vært? DN.no har forsøkt å finne frem til estimater for hvor mye som vil lagres med den nye loven, men alt tyder på at den ble vedtatt uten noe slikt anslag. Den store jokeren har vært lagring av pålogging til mobilt internett.

Mobilt internett fremstår nemlig som "alltid pålogget" for brukeren, men for å spare strøm logges du av relativt raskt når forbindelsen ikke brukes.

Datalagrinsdirektivet krever at hver oppkobling på internett skal lagres, og trolig vil det være disse oppkoblingene som regnes med. I tillegg til dette kommer samtaler, sms, mms, og for mange brukere vil posisjonen lagres godt over 30 ganger i timen. På årsbasis utgjør dette over 250.000 slike posisjoner – mer enn hvert andre minutt i snitt.


Kilde: DN.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket