24. april 2012

Kartverket frigir mer kartdata

Kartverket legger nå ut en ny pakke kartdata til fri bruk. Denne gangen er det en pakke med illustrasjonskart og kartdata til bruk i målestokkområdet 1:500 000 til 1:3 000 000, som stilles gratis til disposisjon for allmennheten.

De frigitte dataene kan brukes til å lage blant annet temakart, interaktive kart og som datagrunnlag for kartløsninger på nett.
Selve illustrasjonskartene kan enkelt tas i bruk av folk flest, mens det nok først og fremst er profesjonelle utviklere og brukere som vil kunne utnytte vektorversjonen med de underliggende dataene. Det kan for eksempel være program- og systemutviklere, turistnæring, friluftsliv og interesseorganisasjoner.

Kartverket
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket