14. april 2012

Microsoft starter friprogselskap

Microsoft Open Technologies Inc. skal sørge for at Microsofts produkter spiller på lag med åpne standarder og friprog. Samtidig skal selskapet være mellomledd mellom friprogutviklere og Microsoft.

Microsoft har lenge samarbeidet med friprog-organisasjoner som for eksempel Apache Software Foundation og Opencurve, og det nye selskapet skal sørge for bedre samspill mellom lukket og åpen programvare.

Kilde: Computerworld
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket