26. desember 2004

Oslo-magasin med gateperspektiv

Magasinet =Oslo er bygget etter samme modell som The Big Issue, som siden 1991 har blitt solgt på gata av hjemløse og andre med sosiale problemer i engelske byer. Likhetstegnet, uttalt "er lik", foran bynavnet skal signalisere et opprør mot polariseringen i samfunnet og symbolisere at alle innbyggere i Oslo er like verdifulle.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket