20. desember 2004

Hjemme-pc - rent frynsegode

Førsteamanuensis Tom Roar Eikebrokk og førstelektor Bjørn Furuholt har analysert effekten av hjemme-pc-ordninger i 70 private bedrifter og offentlige virksomheter, og ordningen virker ikke nødvendigvis etter hensikten. Formålet var i utgangspunktet at den ansatte skulle få økt sin pc-kompetanse ved å datamaskin hjemme, men forskere ved Høgskolen i Agder antyder at det kan være annerledes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket