7. november 2009

Altut - fordi demokrati er �penhet - Meninger - Debatt - Aftenposten.no

Altut - fordi demokrati er åpenhet

Informasjonsfrihet. Internett har revolusjonert potensialet for åpenhet. Nå bør vi opprette Altut.no for å publisere offentlige data.

Åpenhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Ikke bare fordi det motvirker korrupsjon og avslører udemokratiske maktkonstellasjoner, men også fordi det bidrar til en bedre offentlig samtale. Internett har imidlertid revolusjonert potensialet for åpenhet. Den gamle modellen der statlige etater samlet inn og arkiverte data helt til en borger kom på døren og ba om innsyn, er historie. Etter modell fra amerikanske data.gov burde vi derfor opprette Altut.no, som kan koordinere arbeidet med å publisere offentlige data.

De lave transaksjonskostnadene på Internett gjør det mulig å utnytte digitaliserte data på helt nye måter. Egentlig er det bare fantasien som setter grenser for hva slags data som kan klippes sammen. I forkant av stortingsvalget ble skattelistene kombinert med valglister for å se hvor høy inntekt listetoppene i de ulike partiene har. Etter valget ble resultatene brukt sammen med kart for å vise hvor de nye stortingsrepresentantene bor.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket