20. november 2009

Dette inneb�rer datalagringsdirektivet - Datatilsynet - personvern og informasjonssikkerhet

Dette innebærer datalagringsdirektivet

Grunnet en del misforståelser rundt hva en eventuell implementering av datalagringsdirektivet innebærer har Datatilsynet utarbeidet en oversikt.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU i 2006 og skal etter planen implementeres av alle medlemsland og EØS-land. Formålet med direktivet er å gi myndighetene bedre muligheter til å bekjempe alvorlig kriminalitet ved at opplysninger om tele- og nettrafikk lagres.

Lenke til datalagringsdirektivet, dansk versjon (ekstern lenke, nytt vindu).

Lenke til Artikkel 29-gruppens uttalelse om datalagringsdirektivet (PDF, nytt vindu).

Lenke til Datatilsynets samleside om datalagringsdirektivet.

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket