9. november 2009

Forskning og h�yere utdanning i statsbudsjettet for 2010 / Nyheter / Norsk / NIFU STEP

Forskning og høyere utdanning i statsbudsjettet for 2010

NIFU STEP har utarbeidet en rapport om hva budsjettforslaget for 2010 innebærer for forskning og høyere utdanning. Den konkluderer med at det fortsatt er god vekst i forskningsbevilgningene, mens veksten i høyere utdanning er beskjeden.

NIFU STEP Rapport 41/2009

 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket