13. mars 2010

Brukeres ferdigheter i kollektive nettsamfunn

WikiTrust er et forsøk på å modellere tiltro til brukere i Wikipedia utfra tilbakestilling og endring av teksten. Systemet sporer tekst, hvem har skrevet den, hvordan blir den endret over tid og fargekoder den utfra tiltro tiltro. Hvis Ola skriver inn et ord foo så representerer dette en endring på 3, det er lagt til tre tasteslag, og Ola får en kredit på 3. Hvis ordet så endres av Nils til far så får Nils en kredit på 1 og Ola taper ett poeng og ender på en kreditt på 2. Hvis så Britt endrer ordet til bar så taper Ola sine to gjenværende poeng, Nils beholder sitt ene og Britt får en kreditt på 2. Etter å ha analysert et tilstrekkelig antall bidrag kan en så si noe om hvor mye tiltro en kan tillegge de enkelte skribentene. Problemet med løsningen er at en trenger et betydelig antall bidrag før en kan si noe kvalitativt om brukeren, og faglig motivert tilbakestilling av en bruker er mye vanskeligere enn tilbakestilling på bakgrunn av vandalisme.

WikiReputation tar derimot utgangspunkt i at et innlegg skrives og at det deretter eldes hver gang noen leser innlegget. Når noen reagerer på noe og skriver et nytt bidrag så vil dette nye bidraget starte å eldes. Fordi deler av teksten vil bli tilstrekkelig gammel til at en kan si med rimelig sikkerhet at den er korrekt. Litt forsiktige analyser av aktivitet på Wikipedia indikerer at 30-40 fremvisninger er tilstrekkelig for en liten artikkel før vi kan si med rimelig sikkerhet at den er korrekt. En fordel fremfor WikiTrust er at metoden fungerer også for bidrag fra anonyme. Det kan synes som om metoden kan akselereres betydelig ved at lesere kan gi negative stemmer til bidrag de mener er feil. Vi mangler imidlertid tall for hvor villige lesere er til å gi slike negative stemmer.Wikimedia Norge
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket