2. mars 2010

Datalagring uforenlig med tysk grunnlov

Den tyske grunnlovsdomstolen har avgjort at EUs datalagringsdirektiv i sin nåværende form er i strid med grunnloven.

Domstolen begrunner avgjørelsen med at direktivet «er et svært alvorlig inngrep mot personvernet» og har bedt teleselskapene slette arkivene over e-poster og telefonsamtaler.

digi.no : Juss & samfunn
Tekst 2 null beskriver og forklarer hvordan nettmedienes uttrykksformer blir til, hvordan de utbres og hvordan de brukes.
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket