10. mai 2010

135 søknader til Nettskap 2.0

135 søknader har kommet inn om støtte til Nettskap 2.0. Den store interessen viser at det er mange engasjerte, kunnskapsrike og kreative nettskapere i det norske nettsamfunnet. Mange av disse har tatt utfordringen fra FAD. Ved søknadsfristens utløp for Nettskap 2.0-utlysningen har Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) mottatt søknader på godt over 28 millioner kroner.

Nettskap 2.0 ble initiert som en forsøksordning for å stimulere til innovasjon og tjenesteutvikling med utgangspunkt i web 2.0, gjerne koblet med bruk av offentlige data. Prosjektene som tildeles midler skal på en overbevisende måte demonstrere hvordan de skal nå målene om enten tjenesteutvikling og innovasjon, effektivisering av arbeidsprosesser, eller økt demokratisk deltakelse. Felles for alle er at de skal ta utgangspunkt i web 2.0-teknologi- og samarbeid.

Nå går departementet i gang med å sortere og gjennomgå alle søknadene og vurdere hvordan den totale potten på 2,5 millioner skal tildeles de beste prosjektene.

FAD tar sikte på å beslutte tildeling av prosjektmidler i løpet av juni. I den grad det er nødvendig kan også enkelte søkere bli kontaktet av departementet for å bidra med utfyllende informasjon. FAD vil benytte et eksternt ekspertpanel i den nærmere vurderingen av søknadene.

Oppdatert informasjon om den videre prosessen vil bli lagt ut på nettsidene og via FAD på twitter. Nettskap 2.0 er et forsøksprosjekt, og ikke en permanent ordning. Søkere som ikke får tildelt støtte vil ikke bli offentliggjort. Alle søknadene blir behandlet på en fortrolig måte.

Se også: Nettskap 2.0

Kilde: regjeringen.no
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket