28. mai 2010

Fri programvare øker, men få deler

De siste årene har bruken av fri programvare i offentlig sektor økt dramatisk. Pilene peker oppover, og tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser økt bruk blant kommuner, fylkeskommuner og statlige etater. Dette handler om at offentlige virksomheter fokuserer på kostnader, kontroll over egen IKT-investeringer og at de ønsker å være mindre avhengig av enkeltleverandører. Fri programvare gir større mulighet for kommuner og etater som ønsker å samarbeide om IKT, og dele investeringen ved utvikling av sine systemer.

Alle fylkeskommunene bruker fri programvare
Tallene for fylkeskommunene viser at alle (100 prosent) brukte fri programvare allerede i 2008, mens 78 prosent brukte fri programvare tilbake i 2005. Dette er en økning på 22 prosent på bare tre år. Det er spesielt i serverparken og i undervisningen at fri programvare har fått innpass.

Kilde: Friprogsenteret
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket