27. oktober 2010

Avistrykk i ny drakt: Lokalt og digitalt

Det britiske firmaet Newsfax International planlegger å trykke digitale aviser i London, og det skal gjøres på Kodak Versamark inkjet system. Selskapet trykker også i dag internasjonale og britiske avistitler i London.

Tom Johnson er administrerende direktør i Newsfax, og han sier at den nye digitale installasjonen skal utfylle tjenestetilbudet utover det som nå dekker behovet hos utgivere med høyere volumer.

- Målgruppene for denne type produksjon er titler som utgis i fra 100 til 1000 kopier, det være seg daglige eller ukentlige publikasjoner, sier Johnson.

Kilde: IN-PUBLISH
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket