27. oktober 2010

Norsk designindustri må prioriteres høyere

- Statsbudsjettet ga ikke noen avklaring i forhold til om Regjeringen vil støtte en satsing på et program for møbel og interiørindustrien, sier bransjesjef Egil Sundet.

- Vi håper at det blir en satsing, på basis av de positive signalene og løftene som statsråd Giske har gitt i forbindelse med møter med bransjen, svar på spørsmål fra Stortingsrepresentantene Rigmor Andersen Eide (Krf), Harald T. Nesvik (Frp) og Elisabeth Røbekk Nørve (H). - På den annen side så har verken han eller tidligere ministre vist sin støtte gjennom statsbudsjettet, sier Sundet.

Det er fortvilet hvis ikke Innovasjon Norge kan starte videreføringen av Innovasjon Møbel med tyngde nå i 2011. Da vil møbel og interiørindustrien, som sysselsetter over 10.000 årsverk igjen stå uten noen form for særlig satsing fra virkemiddelapparatet. - Ja, bedriftene kan få støtte til sine prosjekter gjennom de ordinære virkemidlene, men det vil være rart om Norges designindustri ikke prioriteres høyere, sier bransjesjefen.

- Det er to måter vi kan få starte på nå, sier bransjesjef Sundet. - Enten ved at Innovasjon Norge gjennom vedtak beslutter å starte et program/satsing, og slik følger opp deres eget styres forslag om at møbel og interiør skal bli en satsing fra og med 2011. Alternativet er at statsråd Giske i sitt oppdragsbrev til Innovasjon Norge gir støtte til møbel og interiørindustrien, og slik sett gir Innovasjon Norge det mandat de også har bedt om gjennom egen fremsendelse for 2011.

Kilde: Norsk Industri
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket