1. oktober 2010

Den som søker finner

Dette er tittelen på en rapport fra Sentio Research Norge. Den beskriver en brukerundersøkelse foretatt i februar/mars 2010 på oppdrag fra prosjektet UBiT 2010. Rapporten er åpen og finnes tilgjengelig her: http://www.ntnu.no/ub/dokumenter/Sentio_rap_2010.pdf

Dette er en kvalitativ undersøkelse om hvordan studenter og forskere søker informasjon og litteratur på internett.

Vi ser bl.a. at i oppstarten er studentene knyttet til pensum og tar ofte utgangspunkt i referanser og konkrete tips når de søker på Google. Bibsys er for komplisert å bruke og gir mye støy, men begynnerstudentene mener at biblioteket står for kvalitet/trygghet. Google har et “renere” grensesnitt. Kobling mellom Google/Google Scholar og bibliotekressurser oppleves som verdifullt.


Kilde: UBiT 2010
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket