1. oktober 2010

Wikipedia — et Kinderegg for forskningsformidling

Som en del av doktorgraden ved Universitetet i Bergen skal alle PhD-studenter lære seg å formidle egen forskning til andre. En måte å få formidlingspoeng på er å skrive en populærvitenskapelig artikkel eller kronikk i et tidsskrift.

Både ved Institutt for informatikk og Institutt for molekylærbiologi ble prosjektet godt mottatt og arbeidet ble godkjent som populærvitenskapelig bidrag. UiBs nettavis På Høyden omtalte prosjektet og vi ble kontaktet av både radio, avis og TV, som viste stor interesse for den utradisjonelle formidlingsmetoden.

I forskningsmiljøer rundt om i verden øker stadig både interessen for den ressursen Wikipedia er, men også interessen for hvordan Wikipedia kan benyttes i både egen forskning og undervisning.Kilde: Vox Publica
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket