4. juni 2012

Europeisk «nettnøytralitetsbarometer»

BEREC har publisert resultatene fra sin omfattende nettnøytralitetsundersøkelse, som er gjennomført i samarbeid med Kommisjonen. Data fra de største norske tilbyderne av internettaksess er med. I Norge har Post- og teletilsynet og bransjen sammen laget retningslinjer for nettnøytralitet, mens i Nederland er prinsippene blitt lovfestet.

Ifølge nettnøytralitetsundersøkelsen tilbyr de fleste europeiske ISPene fortsatt åpne internettjenester, men forekomsten av restriksjoner som blokkering eller struping av fildelingstrafikk («peer-to-peer») og IP-telefoni er økende. Statistikken viser at minst 20 % av europeere som bruker mobil internettaksess opplever restriksjoner i sin bruk av IP-telefoni. Restriksjonene varierer fra land til land.

I Norge har vi hittil ikke sett problemer med struping og blokkering. Norge var tidlig ute med å definere regler for nettnøytralitet, og bransjen og PT utformet sammen tre prinsipper for hvordan nettnøytralitet skal forstås. Dette arbeidet har vakt interesse i Europa og de norske retningslinjene har vært brukt som referanse i mange andre lands arbeid med nettnøytralitet.

Samtidig med BERECs undersøkelse, offentliggjøres tre nye analytiske studier om nettnøytralitet:

- Retningslinjer for tjenestekvalitet
- Rapport om konkurransemessige aspekter
- Rapport om internettsamtrafikk

Disse inngår i en serie av BEREC-rapporter om nettnøytralitet som ble startet i fjor.

BEREC konkluderer i høringsnotatet at effektiv konkurranse bidrar til å sikre sluttbrukerne gode tjenester, forutsatt at brukerne får tilstrekkelig informasjon om tjenestenes egenskaper («transparens») og at man enkelt kan skifte tjenestetilbyder. Videre er det viktig at både regulatørene og brukerne selv har mulighet til å måle ytelsen på internettjenesten.

Dersom markedskonkurranse og transparens ikke er tilstrekkelig til å sikre nettnøytraliteten, eksisterer det andre regulatoriske verktøy, inklusive en mulighet for regulatørene til å sette minimumskrav til tjenestekvaliteten. Disse verktøyene bør være tilstrekkelige, og regulatørene er klare til å reagere uten å nøle dersom det blir nødvendig, sier pressemeldingen fra BEREC.

Post- og teletilsynet
 
◄ Free Blogger Templates by The Blog Templates | Design by Pocket